Multidisciplinair Review Team (MRT)

Het Multidisciplinair Review Team (MRT) bespreekt zaken die zijn opgeschaald door het LSO LVV. Het MRT wordt gecoördineerd door het MDT en bestaat uit MDT-deelnemers: iemand van de gemeente, iemand van de lokale ngo of begeleidingsorganisatie die de vreemdeling vertegenwoordigt en twee vertegenwoordigers van de IND en één van DT&V die nog niet bij de zaak betrokken zijn geweest. Indien gewenst kunnen andere organisaties worden gevraagd input te leveren en/of aan te sluiten.

Het MRT bespreekt de casus op basis van een door partijen gezamenlijk ingevuld format (zie onderaan deze pagina) met daarin een centrale vraag. Daarbij staat een ketenbrede analyse van de situatie waarin de vreemdeling verkeert centraal, met aandacht voor de menselijke maat. Het MRT brengt vervolgens een gezamenlijk advies uit over het vervolg.

Het LSO LVV neemt het advies van het MRT in beginsel over. Als het LSO er nog steeds niet in slaagt tot overeenstemming te komen over het scenario voor de bestendige oplossing, kan de casus worden opgeschaald naar de Stuurgroep of de Programmaraad LVV.