Multidisciplinair Team Schrijnende Zaken (MDT SZ)

Binnen de kleine keten wordt gewerkt met Multi Disciplinaire Teams (Schrijnende Zaken), afgekort MDT’s (SZ). Aan het team kunnen naast de IND, COA en DT&V ook andere partijen deelnemen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming.

Het team behandelt zaken waarin beleid en regelgeving geen oplossing bieden vanwege bijzondere individuele omstandigheden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zaken in de eerste toelatingsprocedure, waarin de directeur-generaal van de IND (DG IND) de bevoegdheid heeft om op grond van bijzondere (‘schrijnende’) omstandigheden een verblijfsvergunning te verlenen, en overige bijzondere zaken. De deelnemende organisaties hebben coördinatoren, die optreden als contactpersoon voor MDT (SZ)-voorstellen. Deze coördinatoren beoordelen of een zaak MDT (SZ)-waardig is.