Vorderen gegevens of verschijnen

De Politie is belast met het toezicht op de vreemdeling en kan maatregelen aan de vreemdeling opleggen zoals de vordering tot het verstrekken van gegevens (artikel 4.38Vb).

De DT&V kan AVIM ook verzoeken de vreemdeling te vorderen om te verschijnen. De AVIM legt de vordering op door formulier M90 in PSHV aan te maken en deze te verstrekken aan de betrokkene.
Indien de meldplichtige zich niet meldt na de vordering te verschijnen, verzoekt DT&V de AVIM-medewerker een persoonsgerichte controle uit te voeren (zo nodig in afstemming met het LKO). Als blijkt dat de vreemdeling is vertrokken, maakt de AVIM-medewerker een digitaal bericht van vertrek op.