Samenwerkingspartners

De Dienst Terugkeer en Vertrek werkt met veel partijen samen om het werk goed en efficiënt te kunnen uitvoeren. Onder regie van DTenV doen deze partijen al het mogelijke om vreemdelingen humaan en waardig terug te laten keren naar het land van herkomst of naar een ander land waar hun toelating is gewaarborgd. 
De afspraken over samenwerking binnen de vreemdelingenketen zijn vastgelegd in de Leidraad Terugkeer en Vertrek. Daarnaast zijn buitenlandse relaties van belang om het terugkeerproces op een goede manier te laten verlopen.