Samenwerkingspartners

De Dienst Terugkeer en Vertrek werkt met veel partijen samen om het werk goed en efficiënt te kunnen uitvoeren. De afspraken over samenwerking binnen de vreemdelingenketen vastgelegd in de Leidraad Dienst Terugkeer en Vertrek. Daarnaast zijn buitenlandse relaties van belang om het terugkeerproces op een goede manier te laten verlopen.