Claim op vervoerder

Het leggen van een claim op een vervoerder wil zeggen dat de vervoerder die de vreemdeling naar Nederland heeft gebracht, aansprakelijk gesteld wordt voor het terugbrengen van de vreemdeling naar de plek waar hij zijn reis is begonnen.

Deze zogenaamde terugvoerplicht is een mogelijkheid als gevolg van artikel 6 van de Vreemdelingenwet 2000, die vervoerders verplicht maatregelen te nemen om te voorkomen dat een vreemdeling zonder geldig reisdocument Nederland inreist.

Removal order

Om het vervoert van een vreemdeling te kunnen claimen op een vervoerder (bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij of rederij) is een zogeheten ‘removal order’ nodig. Een removal order is een brief aan een vervoersmaatschappij, waarin deze aansprakelijk wordt gesteld voor het terugbrengen van de vreemdeling naar de plek waar hij zijn reis is begonnen.

Een ‘removal order’ wordt opgemaakt door de Koninklijke Marechaussee of de Zeehavenpolitie op het moment dat een vreemdeling aan de grens wordt geweigerd en als bekend is welke vervoerder de vreemdeling heeft aangevoerd. In principe zijn geen reisdocumenten nodig voor deze vorm van vertrek.