Reisdocumenten

Terugkeren naar Andorra kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Andorra terug te keren met een geldig of maximaal vijf jaar verlopen paspoort. 

Identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Andorra terug te keren met een geldige identiteitskaart. 

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken:

  • Aanvraag laissez-passer (Engels).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

De regievoerder kan voor meer informatie contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

De regievoerder kan voor meer informatie contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.
 

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.