Reisdocumenten

Terugkeren naar Armenië kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Armenië terug te keren met een geldig paspoort.

Vervangend reisdocument op basis van een Terug- en Overnameverzoek

EU-T&O d.d. 19 april 2013 is in werking getreden op 1 januari 2014. Het uitvoeringsprotocol tussen Benelux en Armenië is ondertekend op d.d. 20 juni 2018. Het protocol treedt in werking nadat de raficatieprocedures in de Benelux en Armenië zijn afgewikkeld. Terug en Overnameverzoeken (readmissieverzoeken) kunnen conform afspraak met de diplomatieke vertegenwoordiging in Nederland worden ingediend.

Procedure Terug- en Overnameverzoek

De regievoerder dient een Terug- en Overnameverzoek in bij de directie Internationale Aangelegenheden. Het verzoek bevat de volgende stukken.

  • Terug- en Overnameverzoek Armenië (per individu), door de regievoerder ingevuld in het Engels en digitaal in Word-format.
  • 1 recente digitale kleurenpasfoto met een witte achtergrond.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

Een in Nederland geboren kind moet beschikken over een internationale geboorteakte met apostille. Van belang hierbij is dat de geboorteakte de juiste (door de Armeense autoriteiten vastgestelde) namen van de ouders bevat. Als dat niet het geval is moet de geboorteakte worden gecorrigeerd.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

120 dagen. Voor de mogelijkheid tot verlengen, neemt de regievoerder contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.