Reisdocumenten

Terugkeren naar Azerbeidzjan kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Azerbeidzjan terug te keren met een geldig paspoort.

Vervangend reisdocument op basis van Terug- en Overnameverzoek

EU-T&O d.d. 28 februari 2014 is in werking getreden op 1 september 2014. Over het bij de EU-T&O door de Benelux met Azerbeidzjan te sluiten Uitvoeringsprotocol vinden nog onderhandelingen plaats.

Procedure Terug- en Overnameverzoek

De regievoerder dient een Terug- en Overnameverzoek (readmissieverzoek) in bij de directie Internationale Aangelegenheden. Het verzoek bevat de volgende stukken.

  • Een zo volledig mogelijk ingevuld Terug-en Overnameverzoek in het Azerisch of Engels, bij voorkeur digitaal in Word-format. Wanneer het Terug- en Overnameverzoek is ingevuld in het Azerisch, moet er een Nederlandse vertaling zijn.

  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • Een in Nederland geboren kind moet beschikken over een internationale geboorteakte met apostille.
  • Als de vreemdeling over een Sovjet (binnenlands) paspoort beschikt, zijn alle pagina’s van dit paspoort van belang. Nieuwe paspoorten worden afgegeven sinds 10 mei 1998. Deze kunnen in principe vanaf het 18e jaar zelfstandig worden verkregen. De paspoorten hebben een geldigheidsduur van 10 jaar, waardoor deze dus makkelijk te traceren zijn in het land van herkomst.
  • Als een vreemdeling eerder een weigering ontving op een laissez-passer aanvraag, dan is het in beginsel alleen zinvol om een Terug- en Overnameverzoek in te dienen als er nieuwe informatie beschikbaar is.
  • De autoriteiten van Azerbeidzjan geven binnen 15 dagen een antwoord op een ingediend Terug- en Overnameverzoek. Als de autoriteiten akkoord gaan met de terugname, dan geeft de ambassade van Azerbeidzjan in beginsel een laissez-passer af.
  • De terugname moet binnen 3 maanden na de toezegging van de diplomatieke vertegenwoordiging plaatsvinden.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Een presentatie in persoon aan de ambassade van Azerbeidzjan is mogelijk, als het ingediende Terug- en Overnameverzoek niet met een (kopie) identiteitsdocument is onderbouwd en de autoriteiten in Azerbeidzjan op basis hiervan de vreemdeling niet hebben kunnen identificeren.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

De geldigheidsduur is 5 maanden. Verlengen is mogelijk.

Europees reisdocument

Op basis van de Terug- en Overnameovereenkomst tussen de EU en Azerbeidzjan is terugkeer met een Europees reisdocument onder voorwaarden mogelijk. Voor nadere informatie hierover kan contact opgenomen worden met de directie Internationale Aangelegenheden.