Reisdocumenten

Terugkeren naar Cambodja kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Cambodja terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken:

  • Aanvraag laissez-passer (Engels).
  • 4 recente digitale kleurenpasfoto's.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

Het formulier dient in het Khmer ingevuld te worden.

Belangrijk

Bij gedwongen terugkeer worden aanvullende voorwaarden gesteld door de ambassade, zoals overlegging van vluchtgegevens en informatie over de feitelijke overdracht.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

De regievoerder kan voor meer informatie contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.