Reisdocumenten

Terugkeren naar Canada kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Canada terug te keren met een geldig paspoort.

Certificaat van Canadees staatsburgerschap

Het is mogelijk om naar Canada terug te keren met een certificaat van Canadees staatsburgerschap.

Geboorteakte

Het is mogelijk om naar Canada terug te keren met een geboorteakte.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken:

  • Aanvraag laissez-passer (Engels).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Schriftelijk of in persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

De regievoerder kan voor informatie contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.