Reisdocumenten

Terugkeren naar China kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar China terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder volgt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken:

  • Aanvraag laissez-passer China, in Chinese karakters ingevuld (inclusief Nederlandse vertaling).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In eerste instantie schriftelijk. Bij een positief resultaat volgt een presentatie in persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

De geldigheidsduur van een laissez-passer verschilt per afgegeven reisdocument. De directie Internationale Aangelegenheden neemt contact op met de ambassade om de geldigheidsduur van de afgegeven laissez-passer te verifiëren.

Belangrijk

Europees reisdocument

Reizen met kopieën van documenten, een verlopen paspoort of een verlopen laissez-passer in combinatie met een Europees reisdocument is niet mogelijk.

Hong Kong en Macao

Omdat Hong Kong en Macao gebiedsdelen zijn die onder het bestuur van de Volksrepubliek China vallen, moeten aanvragen voor vreemdelingen die (vermoedelijk) uit deze deelgebieden afkomstig zijn ook bij de Chinese diplomatieke vertegenwoordiging worden ingediend. Taiwanese vreemdelingen kunnen terecht bij de Taiwanese diplomatieke vertegenwoordiging.