Reisdocumenten

Terugkeren naar de Dominicaanse Republiek kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar de Dominicaanse Republiek terug te keren met een geldig of verlopen paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Spaans).
  • 1 recente digitale kleurenpasfoto.
  • 1 set digitaal afgenomen vingerafdrukken.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • Op de digitale vingerslip moet in ieder geval de nationaliteit (Dominicaanse Republiek) vermeld staan.
  • Nadat de diplomatieke vertegenwoordiging de Dominicaanse nationaliteit van een vreemdeling heeft vastgesteld, moet de vreemdeling in persoon gepresenteerd worden voor de afgifte van een laissez-passer.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Eén maand. Voor informatie over de mogelijkheid tot verlengen neemt de regievoerder contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.