Reisdocumenten

Terugkeren naar Ecuador kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort of nationale identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Ecuador terug te keren met een geldig of verlopen paspoort of een geldige of verlopen nationale identiteitskaart.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Spaans).
  • Een handgeschreven brief van de vreemdeling waarin hij/zij verklaart dat hij/zij terug wil naar Ecuador, inclusief Nederlandse vertaling.
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • 1 set digitaal afgenomen vingerafdrukken.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • De presentatie in persoon kan worden ingepland zodra de identiteit van de vreemdeling door de diplomatieke vertegenwoordiging is vastgesteld.
  • De vreemdeling moet de laissez-passer zelf ondertekenen.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon. Bij de presentatie in persoon is geen afvaardiging van de directie Internationale Aangelegenheden aanwezig. Na de presentatie krijgt de directie Internationale Aangelegenheden een terugkoppeling van de diplomatieke vertegenwoordiging.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Het lassez-passer is 15 dagen geldig. Voor verlenging neemt de regievoerder contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden tot uitzetting mee een Europees reisdocument bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.