Reisdocumenten

Terugkeren naar Estland kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort of nationale identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Estland terug te keren met een geldig paspoort of een geldige nationale identiteitskaart.

Vervangend reisdocument op basis van een Terug- en Overnameverzoek

Benelux d.d. 03 februari 1999. In werking getreden op 01 februari 2005. Terug- en Overnameverzoeken verlopen conform het uitvoeringsprotocol.

De regievoerder dient, in het geval er sprake is van een derdelander, een verzoek tot het leggen van een Terug- en Overnameverzoek in bij de unit Dublin (afdeling Bewaring) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voeg bij het verzoek de volgende stukken.

  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • 1 set digitaal afgenomen vingerafdrukken.
  • Proces-verbaal van aanhouding en inbewaringstelling.
  • Proces-verbaal van gehoor.
  • Kopieën van documenten die duiden op verblijf in Estland.
  • (Indien aanwezig) Eurodac en/of EUVIS Search Result.

Europees reisdocument

Estland is een lidstaat van de Europese Unie. Vertrek op een Europees reisdocument is mogelijk voor vreemdelingen die een actuele dreiging vormen voor de openbare orde. Wanneer de nationaliteit/identiteit is vastgesteld kunnen zij uitgezet worden naar het land van herkomst. Een onderliggend (kopie) document is vereist.

Laissez-passer

De regievoerder kan met vragen over de gedwongen terugkeer van vermoedelijke EU-onderdanen zonder identiteitsdocumenten contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.