Reisdocumenten

Terugkeren naar Guinee-Bissau kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Guinee-Bissau terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Portugees).
  • Nationaliteitsverklaring (Portugees).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

De vertegenwoordiging verstrekt laissez passers voor gedwongen en zelfstandige terugkeer, na vaststelling van de nationaliteit. Presentaties vinden plaats ter vaststelling van de nationaliteit.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon. Een presentatie in persoon vindt plaats bij de vertegenwoordiging in Brussel. De regievoerder vult hiervoor een verzoek voor ‘vervoer over Belgisch grondgebied’ in en stuurt dit naar de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Het laissez-passer is een maand geldig. Verlengen is mogelijk.