Reisdocumenten

Terugkeren naar Guyana kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Guyana terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Engels).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

Noteer op het laissez-passer aanvraagformulier informatie over de exacte geboorteplaats (bijvoorbeeld naam ziekenhuis), familieleden (anders dan ouders), een geboortecertificaat of een laatst bekend adres. Dit vergroot de onderzoeksmogelijkheden in Guyana aanzienlijk.

Belangrijk

Zodra de diplomatieke vertegenwoordiging de identiteit van de vreemdeling heeft vastgesteld, dient de vreemdeling (nogmaals) in persoon gepresenteerd te worden voor ondertekening van het laissez-passer. Als de vreemdeling niet kan schrijven dan is een vingerafdruk ook voldoende. Houd hier rekening mee bij het boeken van de vlucht.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In eerste instantie schriftelijk. Als het nodig is, volgt op de schriftelijke presentatie een presentatie in persoon. Presentaties in persoon vinden alleen plaats als de vreemdeling aangeeft zelfstandig terug te willen keren naar Guyana of op verzoek van de vertegenwoordiging.

De eventuele presentatie in persoon vindt plaats bij de diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel. De regievoerder vult hiervoor een ‘verzoek voor vervoer over Belgisch grondgebied’ in en stuurt dit naar de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Alleen op de dag van vertrek tot de dag van aankomst. Het verlengen van een verlopen laissez-passer of paspoort is niet mogelijk.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.