Reisdocumenten

Terugkeren naar Hongarije kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort en identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Hongarije terug te keren met een geldig paspoort of een geldige originele identiteitskaart.

Vervangend reisdocument op basis van een Terug- en Overnameverzoek

Benelux d.d. 23 januari 2002. In werking getreden op 1 december 2003. Terug- en Overnameverzoeken verlopen conform de overeenkomst.

De regievoerder dient, in het geval er sprake is van een derdelander, een verzoek tot het leggen van een Terug- en Overnameverzoek in bij de unit Dublin (afdeling Bewaring) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voeg bij het verzoek de volgende stukken.

  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • 1 set digiaal afgenomen vingerafdrukken.
  • Proces-verbaal van aanhouding en inbewaringstelling.
  • Proces-verbaal van gehoor.
  • Kopieën van documenten die duiden op verblijf in Hongarije.
  • (Indien aanwezig) Eurodac en/of EUVIS zoekresultaat

Laissez-passer

De regievoerder kan met vragen over de gedwongen terugkeer van vermoedelijke EU-onderdanen zonder identiteitsdocumenten contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Europees reisdocument

Hongarije is een lidstaat van de Europese Unie. Vertrek op een Europees reisdocument is mogelijk voor vreemdelingen die een actuele dreiging vormen voor de openbare orde. Wanneer de nationaliteit/identiteit is vastgesteld kunnen zij uitgezet worden naar het land van herkomst. Een onderliggend (kopie) document is vereist.