Reisdocumenten

Terugkeren naar Kirgizië kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Kirgizië terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez passer opdracht de volgende stukken.

 • Aanvraag laissez-passer Kirgizië. Door de vreemdeling ingevuld in het eigen (Russische) schrift, inclusief Nederlandse vertaling.
 • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
 • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

Het toevoegen van zoveel mogelijk informatie in het laissez-passer aanvraagformulier kan de onderzoekstermijn voor het vaststellen van identiteit en nationaliteit van een Kirgizische onderdaan verkorten. Denk aan:

 • Adressen in Kirgizië
 • Namen van familie en of kennissen in Kirgizië
 • Plaats van afgifte paspoort
 • Plaats van registratie
 • Werk en / of school gegevens

Belangrijk

De Kirgizische wetgeving bepaalt dat een Kirgizische onderdaan automatisch zijn nationaliteit verliest, als die persoon permanent in het buitenland verblijft en zonder gegronde reden gedurende 3 jaar heeft nagelaten zich te registreren bij de Kirgizische diplomatieke vertegenwoordiging. De diplomatiek vertegenwoordiging is in dat geval niet bevoegd een laissez-passer af te geven. Pas als de identiteit van de vreemdeling door de diplomatieke vertegenwoordiging is vastgesteld kan de nationaliteit worden herkregen. De vertegenwoordiging kan dan een laissez-passer afgeven.

Als de diplomatieke vertegenwoordiging de vreemdeling terugvindt in het burgerregister dan geeft het een laissez-passer af.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Schriftelijk en op verzoek van DT&V in persoon. De presentatie in persoon vindt plaats bij de diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel. De regievoerder vult hiervoor een ‘verzoek voor vervoer over Belgisch grondgebied’ in en stuurt dit naar de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Een laissez-passer is een maand geldig.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

 • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
 • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
 • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.