Reisdocumenten

Terugkeren naar Kosovo kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Kosovo terug te keren met een geldig paspoort.

Identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Kosovo terug te keren met een geldige nationale identiteitskaart.

Vervangend reisdocumenten op basis van een Terug- en Overnameovereenkomst

Benelux d.d. 12 mei 2011. In werking getreden op 1 april 2014. Als de autoriteiten van Kosovo akkoord zijn gegaan met de terugname van een vreemdeling, dan kan de Dienst Terugkeer en Vertrek de vreemdeling uitzetten met een Europees reisdocument of een reisdocument dat door de ambassade van Kosovo wordt afgegeven. Zie Overeenkomst 2014 Kosovo

Procedure Terug- en Overnameverzoek

De regievoerder dient een Terug- en Overnameverzoek (readmissieverzoek) in bij de Directie Internationale Aangelegenheden. Het verzoek bevat de volgende stukken.

  • Terug- en Overnameverzoek Kosovo, digitaal in Word-format.
  • Digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

Alle vreemdelingen die naar Kosovo terugkeren, moeten door de directie Internationale Aangelegenheden worden aangemeld bij de autoriteiten van Kosovo. Daarom moeten de vluchtgegevens van alle vreemdelingen die terugkeren naar Kosovo naar de directie Internationale Aangelegenheden worden gestuurd, zodat de vluchtgegevens kunnen worden doorgestuurd naar de autoriteiten in Kosovo.

Verstrekken strafrechtelijke informatie

Strafrechtelijke informatie kan momenteel niet worden gedeeld met de autoriteiten van Kosovo.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Er vinden geen presentaties plaats.

Europees reisdocument

Op basis van de Terug- en Overnameovereenkomst tussen de Benelux en Kosovo is terugkeer met een Europees reisdocument onder voorwaarden mogelijk. Voor nadere informatie hierover kan contact opgenomen worden met de directie Internationale Aangelegenheden.