Reisdocumenten

Terugkeren naar Kroatië kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort en identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Kroatië terug te keren met een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.

Vervangend reisdocument op basis van een Terug- en Overnameverzoek

De regievoerder dient, in het geval er sprake is van een derdelander, een verzoek tot het leggen van een Terug- en Overnameverzoek in bij de unit Dublin (afdeling Bewaring) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voeg bij het verzoek de volgende stukken.

  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • 1 digitaal afgenomen vingerafdrukken.
  • Proces-verbaal van aanhouding en inbewaringstelling.
  • Proces-verbaal van gehoor.
  • Kopieën van documenten die duiden op verblijf in Kroatië.
  • (Indien aanwezig) Eurodac en/of EUVIS Search Result.

Laissez-passer

Vermoedelijke EU-onderdanen zonder identiteitsdocumenten kunnen terugkeren met een laissez-passer. Zie hiervoor het aanvraagformulier reisdocument Kroatië en vertaling aanvraagformulier reisdocument Kroatië (beschikbaar voor intern gebruik). De regievoerder kan met vragen over de gedwongen terugkeer van vermoedelijke EU-onderdanen zonder identiteitsdocumenten contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Europees reisdocument

Kroatië is een lidstaat van de Europese Unie. Vertrek op een Europees reisdocument is mogelijk voor vreemdelingen die een actuele dreiging vormen voor de openbare orde. Wanneer de nationaliteit/identiteit is vastgesteld kunnen zij uitgezet worden naar het land van herkomst. Een onderliggend (kopie) document is vereist.