Reisdocumenten

Terugkeren naar Kroatië kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Kroatië terug te keren met een geldig paspoort.

Identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Kroatië terug te keren met een geldige nationale identiteitskaart.

Vervangend reisdocument op basis van een Terug- en Overnameverzoek

De regievoerder dient, in het geval er sprake is van een derdelander, een verzoek tot het leggen van een Terug- en Overnameverzoek in bij de unit Dublin (afdeling Bewaring) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Naast de verzoeken op grond van de Terug- en Overnameovereenkomsten stuurt de de unit Dublin (afdeling Bewaring) van de IND ook verzoeken op grond van de Terugkeerrichtlijn naar de andere lidstaten.

Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 (de Terugkeerrichtlijn) stelt gemeenschappelijke normen en procedures vast in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. Deze richtlijn geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie.

Het gaat dan om derdelanders met een verblijfsvergunning (op subsidiaire gronden of erkend als vluchteling) die dus rechtmatig verblijf hebben in een ander EU-lidstaat terwijl ze in Nederland geen rechtmatig verblijf hebben (na illegaal aantreffen danwel na de afhandeling van een asielaanvraag op basis van een EU-status in een ander EU-lidstaat).

Voeg bij het verzoek aan de unit Dublin (afdeling Bewaring) van de IND de volgende stukken:

  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • 1 digitaal afgenomen vingerafdrukken.
  • Proces-verbaal van aanhouding en inbewaringstelling.
  • Proces-verbaal van gehoor.
  • Kopieën van documenten die duiden op verblijf in Kroatië.
  • (Indien aanwezig) Eurodac en/of EUVIS Search Result.

Laissez-passer

Vermoedelijke EU-onderdanen zonder identiteitsdocumenten kunnen terugkeren met een laissez-passer. Zie hiervoor het aanvraagformulier reisdocument Kroatië en vertaling aanvraagformulier reisdocument Kroatië (beschikbaar voor intern gebruik). De regievoerder kan met vragen over de gedwongen terugkeer van vermoedelijke EU-onderdanen zonder identiteitsdocumenten contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Europees reisdocument

Kroatië is een lidstaat van de Europese Unie. Vertrek op een Europees reisdocument is mogelijk voor vreemdelingen die een actuele dreiging vormen voor de openbare orde. Wanneer de nationaliteit/identiteit is vastgesteld kunnen zij uitgezet worden naar het land van herkomst. Een onderliggend (kopie) document is vereist.