Reisdocumenten

Terugkeren naar Moldavië kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Moldavië terug te keren met een geldig paspoort.

Vervangend reisdocument op basis van een Terug- en Overnameverzoek

EU-T&O d.d. 10 oktober 2007 is in werking getreden op 1 januari 2008. Het door de Benelux met Moldavië bij de EU-T&O gesloten Uitvoeringsprotocol d.d. 25 januari 2013 is op 1 augustus 2021 in werking getreden. Zie Overeenkomst 2007 Moldavië

Procedure Terug- en Overnameverzoek

De regievoerder dient een Terug- en Overnameverzoek in bij de directie Internationale Aangelegenheden. Het verzoek bevat de volgende stukken.

  • Terug- en Overnameverzoek Moldavië, door de regievoerder ingevuld in het Engels en digitaal in Word-format.
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Als de vreemdeling geen documenten heeft, 1 set digitaal afgenomen vingerafdrukken.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

Laissez-passers worden afgegeven op basis van identiteit. Als de personalia van een vreemdeling in het burgerregister gevonden zijn, geeft de diplomatieke vertegenwoordiging een laissez-passer af.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Schriftelijk. Er vinden geen presentaties in persoon plaats.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Eén maand. Verlengen is mogelijk. 

Verstrekken strafrechtelijke informatie

Strafrechtelijke informatie kan momenteel niet worden gedeeld met de autoriteiten van Moldavië.

Europees reisdocument

Op basis van de Terug- en Overnameovereenkomst tussen de EU en Moldavië is terugkeer met een EU-staat onder voorwaarden mogelijk. Voor nadere informatie hierover kan contact opgenomen worden met de directie Internationale Aangelegenheden.