Reisdocumenten

Terugkeren naar Montenegro kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Montenegro terug te keren met een geldig paspoort.

Vervangend reisdocument op basis van een Terug- en Overnameverzoek

EU-T&O d.d. 18 september 2007 is in werking getreden op 1 januari 2008. Het door de Benelux met Montenegro bij de EU-T&O gesloten Uitvoeringsprotocol d.d. 4 juli 2012 is in werking getreden op 1 januari 2014. Zie Overeenkomst 2007 Montenegro.

Procedure Terug- en Overnameverzoek

De regievoerder dient een Terug- en Overnameverzoek (readmissieverzoek) in bij de directie Internationale Aangelegenheden.

Het verzoek bevat de volgende stukken.

  • Terug- en Overnameverzoek Montenegro, digitaal in Word-format.
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • De regievoerder vult het Terug- en Overnameverzoek in (in het Engels) en ondertekent het.
  • Op grond van de Terug- en Overnameovereenkomst (T&O) tussen de Benelux en het (voormalige) Joegoslavië wordt een terug- en overnameverzoek rechtstreeks ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van Montenegro. Na positief bericht van de autoriteiten van Montenegro geeft de diplomatieke vertegenwoordiging van Montenegro in Brussel een laissez-passer af.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Schriftelijk.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Eén maand. Verlengen is mogelijk.

Europees reisdocument

Op basis van de Terug- en Overnameovereenkomst tussen de EU en Montenegro is terugkeer met een EU-staat onder voorwaarden mogelijk. Voor nadere informatie hierover kan contact opgenomen worden met de directie Internationale Aangelegenheden.

Vertrekken strafrechtelijke gegevens

Strafrechtelijke informatie kan momenteel niet worden gedeeld met de autoriteiten van Montenegro.