Reisdocumenten

Terugkeren naar Myanmar kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Myanmar terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer Myanmar, ingevuld in het Birmees, inclusief Nederlandse vertaling.
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

  • Er dient meer op het laissez-passer aanvraagformulier te zijn ingevuld dan een naam en geboortedatum. Indien de vreemdeling geen Birmees spreekt, moeten er kopie documenten bij de laissez-passer worden bijgevoegd. Het aanvraagformulier dient ondertekend te zijn.
  • Onderaan het aanvraagformulier staat ‘fingerprint of left and right thumb’. Hier hoeft geen vingerafdruk gezet te worden , maar kan verwezen worden naar de digitale vingerafdrukken die bij de aanvraag verzonden zullen worden (‘see attached fingerprints’).

Belangrijk

  • Het is raadzaam om het identiteitskaartnummer of paspoortnummer van de vreemdeling te vragen en deze te noteren op het laissez-passer aanvraagformulier.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon. De diplomatieke vertegenwoordiging informeert de directie Internationale Aangelegenheden indien de vreemdeling kan worden gepresenteerd.

De presentatie in persoon vindt plaats bij de diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel. De regievoerder vult hiervoor een ‘verzoek voor vervoer over Belgisch grondgebied’ in en stuurt dit naar de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

De regievoerder kan voor meer informatie contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.