Reisdocumenten

Terugkeren naar Myanmar kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Myanmar terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer Myanmar, in het eigen schrift ingevuld, inclusief Nederlandse vertaling.
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

Er dient meer op het laissez-passer aanvraagformulier te zijn ingevuld dan een naam en geboortedatum. Indien de vreemdeling geen Birmees spreekt, moeten er kopie documenten bij de laissez-passer aanvraag zijn. Het aanvraagformulier dient ondertekend te zijn.

Onderaan het aanvraagformulier staat ‘fingerprint of left and right thumb’. Hier hoeft geen vingerafdruk gezet te worden , maar kan verwezen worden naar de digitale vingerafdrukken die bij de aanvraag verzonden zullen worden (‘see attached fingerprints’).

Belangrijk

Tevens is het raadzaam om de vreemdeling om zijn/haar ID-kaartnummer of paspoortnummer te vragen en deze te noteren op het laissez-passer aanvraagformulier.

De autoriteiten informeren DT&V indien de betreffende vreemdeling kan worden gepresenteerd.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Zowel ten behoeve van vaststelling nationaliteit als ten behoeve van afgifte laissez-passer.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

De regievoerder kan voor meer informatie contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.