Reisdocumenten

Terugkeren naar Nepal kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Nepal terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez passer opdracht de volgende stukken.

 • Aanvraag laissez-passer (Engels), ingevuld in het Engels of het Nepalese schrift, inclusief Nederlandse vertaling.
 • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
 • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

Als het laissez-passer aanvraagformulier is ingevuld in het Engels schrijft de vreemdeling op verzoek van diplomatieke vertegenwoordiging zelf in het Nepalese schrift de volgende persoonsgegevens op een apart blaadje.

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geregistreerd adres in land van herkomst (welk district)
 • Village Development Committee
 • Naam ouders
 • Geboortedatum ouders
 • Geboorteplaats ouders
 • Geregistreerd adres ouders (welk district)
 • Gegevens over lager en/of middelbaar onderwijs
 • Gegevens over beroep
 • Gegevens over identiteitskaart (waar en wanneer afgegeven)

Onderzoek door de diplomatieke vertegenwoordiging is niet mogelijk bij het ontbreken van:

 • Naam ouders
 • Volledig adres (inclusief district, stad en dorp)

Belangrijk

In Nepal hebben alle geregistreerde inwoners een persoonlijk WARD-number. Dit nummer kan verificatie versnellen.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

De regievoerder kan voor meer informatie contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

 • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
 • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
 • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.

Als een Nepalese vreemdeling uitgezet wordt op een Europees reisdocument is begeleiding door de Koninklijke Marechaussee een vereiste.