Reisdocumenten

Terugkeren naar Niegria kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Nigeria terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

 • Aanvraag laissez-passer (Engels).
 • 1 recente digitale kleuren pasfoto (ook voor een kind).
 • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.
 • Digitale vingerafdrukken

Extra invulinstructies bij formulier(en)

 • Voor ieder kind, ongeacht de leeftijd, moet een laissez-passer aanvraagformulier ingevuld worden.
 • Let op het adres van de vreemdeling in Nigeria: staat, district (bij Nigerianen beter bekend als: Local Government Area of LGA) en stad.

Belangrijk

 • In het laissez-passer aanvraagformulier moet duidelijk aangegeven worden waarom deze vreemdeling bij de ambassade van Nigeria gepresenteerd wordt.
 • Als de vreemdeling verklaart uit een ander land dan Nigeria te komen, dan moet hij/zij eerst bij dat land gepresenteerd worden.
 • Als de vreemdeling aangeeft niet uit Nigeria te komen, dan moet er bij ‘nationaliteit’ op het laissez-passer aanvraagformulier vermeld worden dat dit de vermoedelijke nationaliteit is.

Verstrekken strafrechtelijke informatie

Strafrechtelijke informatie verstrekken is mogelijk, maar niet bij alle delicten. Voor wat betreft het respecteren van het ne bis in idem-beginsel is een uitzondering gemaakt voor mensenhandel en drugsdelicten. Wanneer een vreemdeling voor dergelijke zaken onherroepelijk is veroordeeld worden er geen strafrechtelijke gegevens verstrekt. In alle andere gevallen kan wel strafrechtelijke informatie worden verstrekt.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon. De presentaties in persoon vinden een maal in de maand plaats.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Het laissez-passer is geldig op de dag van het vertrek en aankomst.

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

 • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
 • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
 • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.