Reisdocumenten

Terugkeren naar Noord-Macedonië kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Noord-Macedonië terug te keren met een geldig paspoort.

Vervangend reisdocument op basis van een Terug- en Overnameverzoek

EU d.d. 18 december 2007. In werking getreden op 1 januari 2008. Het door de Benelux met Noord-Macedonië bij de EU-T&O gesloten uitvoeringsprotocol d.d. 30-07-2012 is in werking getreden op 01-08-2021. Zie Overeenkomst 2007 Noord-Macedonië.

Procedure Terug- en Overnameverzoek

De regievoerder dient een Terug- en Overnameverzoek (readmissieverzoek) in bij de directie Internationale Aangelegenheden.

Het verzoek bevat de volgende stukken.

  • Terug- en Overnameverzoek Noord-Macedonië, digitaal in Word-format.
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier

  • De regievoerder vult het Terug- en Overnameverzoek in (in het Engels) en ondertekent het.
  • Het laatst bekende adres van de vreemdeling in Noord-Macedonië is belangrijk.

Belangrijk

  • Kinderen die niet in Noord-Macedonië geboren zijn, moeten ingeschreven worden bij de Noord-Macedonische burgerlijke stand voordat er voor hen een laissez-passer kan worden afgegeven. Hiervoor moet het originele geboortebewijs meegestuurd worden met het Terug- en Overnameverzoek.
  • Op grond van de Terug- en Overnameovereenkomst (T&O) tussen de EU en Noord-Macedonië worden aanvragen rechtstreeks ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken te Skopje.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Schriftelijk.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Dertig dagen. Verlengen is mogelijk.

Europees reisdocument

Op basis van de Terug- en Overnameovereenkomst tussen de EU en Noord-Macedonië is terugkeer met een EU-staat onder voorwaarden mogelijk. Voor nadere informatie hierover kan contact opgenomen worden met de directie Internationale Aangelegenheden.

Verstrekken strafrechtelijke gegevens

Strafrechtelijke informatie kan momenteel niet worden gedeeld met de autoriteiten van Noord-Macedonië.