Reisdocumenten

Terugkeren naar Oekraïne kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om zelfstandig naar Oekraïne terug te keren met een geldig paspoort.

Vervangend reisdocument op basis van een Terug- en Overnameverzoek

Vanwege het besluit- en vertremoratorium is het niet aan te raden een T&O-aanvraag in te dienen bij de Oekraiense autoriteiten.

EU d.d. 18 juni 2007. In werking getreden op 1 januari 2008. De onderhandelingen tussen de Benelux en Oekraïne over een Uitvoeringsprotocol zijn afgerond en het Benelux-uitvoeringsprotocol is ondertekend op 17 december 2018. Het protocol treedt in werking nadat de ratificatieprocedures in de Benelux en Oekraïne zijn afgewikkeld. Terug- en Overnameverzoeken (readmissieverzoeken) kunnen conform afspraak met de diplomatieke vertegenwoordiging in Nederland worden ingediend. Zie Overeenkomst 2007 Oekraïne.

Procedure Terug- en Overnameverzoek

De regievoerder dient een Terug- en Overnameverzoek in bij de directie Internationale Aangelegenheden. Het verzoek bevat de volgende stukken.

 • Terug- en Overnameverzoek Oekraïne, door de regievoerder ingevuld in het Engels en digitaal in Word-format.
 • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
 • Als de vreemdeling geen originele documenten heeft: 1 set digitaal afgenomen vingerafdrukken.
 • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulieren

Let bij het invullen van het Terug en Overnameverzoek op de volgende punten.

 • Onder ‘Address of residence in the State of origin’: (zie onderdeel A, punt 4): Het laatste officiële adres in de Oekraïne moet volledig worden ingevuld.
 • Onder ‘Address in requesting State’: (zie onderdeel A punt 8): Vul het adres in Nederland in (géén asielzoekerscentrum of bewaringslocatie). Noem in geval van twijfel alleen de plaatsnaam.
 • Onder ‘Means of Evidence’: (zie onderdeel B): De regievoerder voegt scans bij van de aanwezige documenten, liefst in kleur. Vul de corresponderende velden volledig in.
 • Onder ‘Special circumstances relating to the transferee: (zie onderdeel C): Noteer géén informatie over gezondheid en antecedenten.
 • Onder ‘Observations’: (zie onderdeel D): De regievoerder vult alle relevante gegevens in die de identiteit/nationaliteit kunnen onderbouwen, zoals:
  - Informatie over scholing en werkgevers.
  - Reisroute.
  - Datum vertrek uit de Oekraïne en datum aankomst in Nederland.

De regievoerder vult voor kinderen een eigen Terug- en Overnameverzoek in. Voor in Nederland geboren kinderen stuurt de regievoerder een internationale geboorteakte mee met het Terug- en Overnameverzoek, inclusief een Oekraïense vertaling door een beëdigd vertaler. De geboorteakte moet door de rechtbank van een apostille worden voorzien.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon. Presentaties vinden alleen plaats op verzoek van de Oekraïense autoriteiten.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Zes maanden. Verlengen is niet mogelijk. De diplomatieke vertegenwoordiging kan op verzoek een nieuw laissez-passer afgeven.

Verstrekken strafrechtelijke gegevens

Strafrechtelijke informatie kan momenteel niet worden gedeeld met de autoriteiten van Oekraïne.