Reisdocumenten

Terugkeren naar Peru kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Peru terug te keren met een geldig paspoort.

Identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Peru terug te keren met een geldige nationale identiteitskaart.

Geboorteakte

Het is mogelijk om naar Peru terug te keren met een geboorteakte.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Engels).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

Op het consulaat moet de vreemdeling een aanvullend formulier invullen. Dit formulier wordt door het consulaat verstrekt. Het gaat om gegevens zoals personalia, laatst bekende woon- en werkadres etc.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon. Er vindt tweemaal een presentatie plaats. De vreemdeling wordt de eerste keer in persoon gepresenteerd in verband met het vaststellen van de nationaliteit. Als de diplomatieke vertegenwoordiging een laissez-passer afgeeft, wordt de vreemdeling voor de tweede keer gepresenteerd. De vreemdeling moet zijn handtekening en een vingerafdruk zetten op zijn laissez-passer. Bij de tweede presentatie neemt de directie Internationale Aangelegenheden drie kleurenpasfoto’s mee.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Drie maanden. Verlengen is mogelijk.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.