Reisdocumenten

Terugkeren naar Sao Tomé en Principe kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Sao Tomé en Principe terug te keren met een geldig paspoort.

Identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Sao Tomé en Principe terug te keren met een geldige nationale identiteitskaart.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Portugees).
  • Nationaliteitsverklaring (Portugees).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

De directie Internationale Aangelegenheden neemt telefonisch contact op met de diplomatieke vertegenwoordiger van Sao Tomé en Principe. Deze bepaalt of de vreemdeling in persoon gepresenteerd kan worden.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon, na telefonisch overleg tussen vertegenwoordiging en de directie Internationale Aangelegenheden. De presentatie in persoon vindt plaats bij de diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel. De regievoerder vult hiervoor een ‘verzoek voor vervoer over Belgisch grondgebied’ in en stuurt dit naar de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Dertig dagen. Verlengen is mogelijk.

Europees reisdocumenten

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.