Reisdocumenten

Terugkeren naar Servië kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Servië terug te keren met een geldig paspoort.

Vervangend reisdocument op basis van een Terug- en Overnameverzoek

EU d.d. 18 september 2007. Inwerking getreden op 1 januari 2008. Terug- en Overnameverzoeken verlopen conform het Benelux Uitvoeringsprotocol d.d. 25 januari 2013. Deze is in werking getreden op 1 februari 2019.

Procedure Terug- en Overnameverzoek

De regievoerder dient een Terug- en Overnameverzoek (readmissieverzoek) in bij de directie Internationale Aangelegenheden. Het verzoek bevat de volgende stukken.

  • Terug- en Overnameverzoek Servië, digitaal in Word-format.
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • Op grond van de Terug- en Overnameovereenkomst worden de Terug- en Overnameverzoeken rechtstreeks naar het ministerie van Binnenlandse Zaken van Servië verzonden. Reacties van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Sevië op de Terug- en Overnameverzoeken worden via de Nederlandse ambassade in Servië in het Engels vertaald. Na een positief bericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Servië geeft de diplomatieke vertegenwoordiging van Servië in Den Haag na ontvangst van de vluchtgegevens een laissez-passer af voor de betreffende vreemdeling.
  • De regievoerder vult het Terug- en Overnameverzoek in het Engels in.
  • Kinderen kunnen op het Terug- en Overnameverzoek van de ouder(s) worden vermeld.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Schriftelijk.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Een laissez-passer is een maand geldig. Verlengen is mogelijk mits het ontvangen akkoord nog geldig is.

Europees reisdocument

Op basis van de Terug- en Overnameovereenkomst tussen de EU en Servië is terugkeer met een Europees reisdocument onder voorwaarden mogelijk. Voor nadere informatie hierover kan contact opgenomen worden met de directie Internationale Aangelegenheden.