Reisdocumenten

Terugkeren naar Tadzjikistan kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Tadzjikistan terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer Tadzjikistan, door de vreemdeling in het eigen schrift ingevuld, inclusief Nederlandse vertaling.
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen. Deze kopieën moeten voorzien zijn van een Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • De diplomatieke vertegenwoordiging neemt laissez passer aanvragen na schriftelijke indiening direct in onderzoek. Omdat de burgeradministratie tijdens de burgeroorlog in 1994 grotendeels is verwoest vindt onderzoek plaats op basis van adresgegevens.
  • Het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Tadzjikistan voert onderzoek uit op basis van adresgegevens. Als er vanuit Tadzjikistan een akkoord komt, dan vraagt de vertegenwoordiging om een presentatie in persoon.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Schriftelijk of op verzoek van de diplomatieke vertegenwoordiging in persoon. De presentatie in persoon vindt plaats bij de diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel. De regievoerder vult hiervoor een ‘verzoek voor vervoer over Belgisch grondgebied’ in en stuurt dit naar de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Een laissez-passer is een maand geldig. Verlengen is niet mogelijk.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.