Reisdocumenten

Terugkeren naar Trinidad en Tobago kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Trinidad en Tobago terug te keren met een geldig of verlopen paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure-aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraagformulier ‘Application Form for Trinidad and Tobago Emergency Travel Document’.
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Indien van toepassing het ‘lost passport notification form’
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen. Deze kopieën moeten voorzien zijn van een Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier

  • Belangrijk is om de namen van de ouders van de vreemdeling op de laissez-passer in te vullen.
  • Er is een invulinstructie bij het laissez-passer aanvraagformulier beschikbaar (zie ‘Emergency Travel Document Application Instructions and General Information’)

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Telefonisch.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

De regievoerder kan voor meer informatie contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.