Reisdocumenten

Terugkeren naar Tsjechië kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Tsjechië terug te keren met een geldig paspoort.

Identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Tsjechië terug te keren met een geldige nationale identiteitskaart.

Laissez-passer

Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 (de Terugkeerrichtlijn) stelt gemeenschappelijke normen en procedures vast in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. Deze richtlijn geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie.

Het gaat dan om derdelanders met een verblijfsvergunning (op subsidiaire gronden of erkend als vluchteling) die dus rechtmatig verblijf hebben in een ander EU-lidstaat terwijl ze in Nederland geen rechtmatig verblijf hebben (na illegaal aantreffen danwel na de afhandeling van een asielaanvraag op basis van een EU-status in een ander EU-lidstaat).

De regievoerder kan met vragen over de gedwongen terugkeer van vermoedelijke EU-onderdanen zonder identiteitsdocumenten contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Europees reisdocument

Tsjechië is een lidstaat van de Europese Unie. Vertrek op een Europees reisdocument is mogelijk voor vreemdelingen die een actuele dreiging vormen voor de openbare orde. Wanneer de nationaliteit/identiteit is vastgesteld kunnen zij uitgezet worden naar het land van herkomst. Een onderliggend (kopie) document is vereist.

Verstrekken strafrechtelijke gegevens

Strafrechtelijke informatie kan momenteel niet worden gedeeld met de autoriteiten van Tsjechië.