Reisdocumenten

Terugkeren naar Turkije kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Turkije terug te keren met een geldig paspoort. Terugkeren met een verlopen paspoort kan in combinatie met een vervangend reisdocument op basis van een Terug- en Overnameverzoek.

Nüfuskaart (nationale identiteitskaart)

Als een Turkse vreemdeling beschikt over een originele nüfuskaart, dan neemt de regievoerder contact op met de directie Internationale Aangelegenheden. Deze onderzoekt wat de uitzettingsmogelijkheden zijn met de nüfuskaart.

Vervangend reisdocument op basis van een Terug- en Overnameverzoek

EU d.d. 16 december 2013. In werking getreden 1 oktober 2014.

Procedure Terug- en Overnameverzoek

De regievoerder dient een Terug- en Overnameverzoek in bij de directie Internationale Aangelegenheden. Het verzoek bevat de volgende stukken.

 • Terug- en Overnameverzoek Turkije, digitaal in Word-format.
 • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
 • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.
 • De regievoerder neemt, voordat het Terug- en Overnameverzoek wordt ingediend, telefonisch contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

 • Voor personen die in de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant of Limburg verblijven, wordt de T&O aanvraag schriftelijk ingediend bij het consulaat-generaal van Turkije in Rotterdam. Dit geldt ook voor personen die geregistreerd staan bij het consulaat-generaal van Turkije in Rotterdam.
 • Voor personen die in de provincie Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen of Friesland verblijven, wordt de T&O aanvraag schriftelijk ingediend bij het consulaat-generaal van Turkije in Deventer. Dit geldt ook voor personen die geregistreerd staan bij het consulaat-generaal van Turkije in Deventer.
 • Voor gezinnen hoeft er maar één Terug- en Overnameverzoek ingediend te worden. Kinderen en partners kunnen op het T&O formulier worden bijgevoegd.
 • Het T&O formulier moet digitaal, niet schriftelijk, worden ingevuld in de Engelse taal.
 • De woonplaats moet bestaan uit het dorp of de stad, de regio of de streek en de provincie.

Belangrijk

 • Op grond van de Terug- en Overnameovereenkomst (T&O) dient de DT&V T&O aanvragen schriftelijk in bij het consulaat-generaal van Turkije in Rotterdam of Deventer. Als de Turkse autoriteiten akkoord zijn gegaan met de terugname van hun eigen staatsburger, dan geeft het betreffende consulaat-generaal een reisdocument af voor zijn of haar terugkeer naar Turkije.
 • Een authentieke, door de daartoe bevoegde diplomatieke vertegenwoordiging verstrekte nüfuskaart is voorzien van een afgiftedatum. Dit identiteitsdocument heeft geen geldigheidsduur en kan niet verlopen. Het advies van de diplomatieke vertegenwoordiging van Turkije is wel om de kaart iedere tien jaar te (laten) vernieuwen.
 • Als iemand de Turkse nationaliteit heeft verloren en hij of zij Nederland moet verlaten, dan kan er voor hem/haar een Terug- en Overnameverzoek worden ingediend.
 • Onder voorwaarden kunnen derdelanders op grond van de T&O overeenkomst met Turkije worden overgedragen aan de Turkse autoriteiten. De regievoerder neemt hierover contact op met directie Internationale Aangelegenheden.

Strafrechtelijke informatie verstrekken

Er wordt geen strafrechtelijke informatie verstrekt. Zie voor details het ne bis in idem ambtsbericht.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Op verzoek van de vertegenwoordiging kan er een presentatie in persoon plaatsvinden van vermeende Turkse staatsburgers van wie de T&O aanvraag niet wordt ondersteund door een kopie identiteitsdocument.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Een laissez-passer is dertig dagen geldig. Verlengen is mogelijk.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

 • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
 • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
 • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.