Reisdocumenten

Terugkeren naar Turkmenistan kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Turkmenistan terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Laissez-passer aanvraag van Turkmenistan, door de vreemdeling in de eigen taal ingevuld, inclusief Nederlandse vertaling.
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen. Deze kopieën moeten voorzien zijn van een Nederlandse vertaling.

Belangrijk

Als de diplomatieke vertegenwoordiging de vreemdeling kan vinden in het burgerregister in Turkmenistan verstrekt het een laissez-passer.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Schriftelijk. Desgewenst is, op verzoek van DT&V of de vreemdeling zelf, presentatie in persoon mogelijk.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

De regievoerder kan voor meer informatie contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.