Reisdocumenten

Terugkeren naar Vietnam kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Vietnam terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

 • Aanvraagformulier voor laissez-passer Vietnam, ingevuld in het Vietnamees.
 • List A: ‘List of persons eligible to be transferred to Vietnam’, ingevuld in het Engels of het Vietnamees.
 • Nederlandse vertaling van de aanvraag laissez-passer Vietnam en eventueel van list A indien deze in het Vietnamees is ingevuld.
 • 1 recente digitale kleurenpasfoto.
 • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

 • List A: ‘List of persons eligible to be transferred to Vietnam’ bevat de volgende persoonsgerelateerde gegevens: naam, geboortedatum, laatst bekende adres én bijzonderheden/opmerkingen (‘note’).
 • Bij opmerkingen moet de (eventuele) aanwezigheid van (kopie) documenten worden benoemd, die ondersteunend kunnen zijn aan de vaststelling van de nationaliteit en/of identiteit. Ook andere aanknopingspunten waarop de autoriteiten onderzoek kunnen verrichten, zoals bijvoorbeeld de naam van een door betrokkene bezochte school in Vietnam, of persoons- en contactgegevens van familieleden in Vietnam, kunnen hier ingevuld worden.

Belangrijk

 • De laissez-passer aanvraag wordt niet bij de diplomatieke vertegenwoordiging van Vietnam in Den Haag ingediend. De directie Internationale Aangelegenheden dient de aanvraag, zowel voor gedwongen terugkeer als voor zelfstandige terugkeer, door tussenkomst van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken rechtstreeks in bij de centrale Vietnamese autoriteiten.
 • De antwoorden van de Vietnamese autoriteiten op laissez-passer aanvragen verlopen via dezelfde (omgekeerde) route.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Schriftelijk.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Een laissez-passer is zes maanden geldig. Verlengen is niet mogelijk. Na zes maanden is een nieuwe aanvraag nodig.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

 • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
 • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
 • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.