Reisdocumenten

Terugkeren naar Zwitserland kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort of bewijs van nationaliteit

Het is mogelijk om naar Zwitserland terug te keren met een geldig paspoort of enig bewijs van nationaliteit.

Vervangend reisdocument op basis van Terug- en Overnameverzoek

Benelux Terug- en Overnameovereenkomst d.d. 12 december 2003, in werking getreden op 1 maart 2007. Terug- en Overnameverzoeken verlopen conform de overeenkomst.

De regievoerder dient, in het geval er sprake is van een derdelander, een verzoek tot het leggen van een Terug- en Overnameverzoek in bij de unit Dublin (afdeling Bewaring) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voeg bij het verzoek de volgende stukken.

  • 1 set vingerafdrukken.
  • Pasfoto.
  • Proces-verbaal van aanhouding en inbewaringstelling.
  • Proces-verbaal van gehoor.
  • Kopieën van documenten die duiden op verblijf in Zwitserland.
  • (Indien aanwezig) Eurodac en/of EUVIS zoekresultaat.

Laissez-passer

De regievoerder kan met vragen over de gedwongen terugkeer van vermoedelijke EU-onderdanen zonder identiteitsdocumenten contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Europees reisdocument

Zwitserland is een Schengenland. Op grond van het akkoord van Schengen is vertrek op een Europees reisdocument mogelijk voor onderdanen die een actuele dreiging vormen voor de openbare orde. Als de nationaliteit/identiteit is vastgesteld kunnen zij uitgezet worden naar het land van herkomst. Een onderliggend (kopie) document is vereist.