Asielzoekerscentrum (azc)

De meeste opvanglocaties van het COA zijn reguliere asielzoekerscentra (azc’s). Deze zijn verspreid over het land. Vreemdelingen die in de algemene asielprocedure worden doorgestuurd naar de verlengde asielprocedure, verhuizen van de procesopvanglocatie (pol) naar een azc. Daar verblijven zij in de regel tot er op hun asielaanvraag is beslist, net zoals vergunninghouders in afwachting van huisvesting. Ook vreemdelingen van wie het asielverzoek wordt afgewezen, verhuizen naar een azc, mits er recht op opvang is.

In het azc worden diverse (voorlichtings)activiteiten, programma’s en fasespecifieke individuele begeleiding aangeboden waarmee asielzoekers zich kunnen voorbereiden op hun toekomst in Nederland of elders. Het doel van de terugkeerbegeleiding is dat bewoners in de terugkeerfase regie nemen over hun eigen toekomst. Het werken aan bewustwording, realiteitsbesef en zelfredzaamheid is hierin een belangrijk onderdeel. Ook de regievoerders van DT&V voeren hun terugkeergesprekken in het azc.

Vreemdelingen die geen verblijfsvergunning krijgen, krijgen een vertrektermijn en hebben nog tot 28 dagen recht op opvang bij het COA. Binnen die tijd moeten ze Nederland verlaten. Lukt dat niet, dan kan de vreemdeling worden overgeplaatst naar een vrijheidsbeperkende locatie of gezinslocatie, in bewaring worden gesteld of moet hij de opvang verlaten (beëindiging van de verstrekkingen).