Kamercommissie geïnformeerd over instroom, opvang en uitstroom asielzoekers

Kamerleden van de Commissie voor Justitie en Veiligheid zijn woensdag 17 november door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal orgaan voor de Opvang van Asielzoekers (COA) en de DT&V bijgepraat over de instroom, opvang en uitstroom van asielzoekers in Nederland.
 

Bij de zogeheten technische briefing waren Marieke Koekoek (Volt), Peter Valstar (VVD), Anne-Marijke Podt (D66), Joost Eerdmans (JA21), Anne Kuik (CDA) en Don Ceder (CU) aanwezig. Zij kregen te horen dat de druk van de huidige asielstroom erg hoog is en alle ketenpartners raakt door het samenspel tussen in-, door- en uitstroom. Zo heeft de IND de afgelopen twee jaar hard gewerkt om de achterstand bij de behandeling van asielaanvragen in te halen, maar stelt de oplopende en in samenstelling veranderende instroom de organisatie daarbij voor uitdagingen. Het COA gaf aan dat het feit dat de (vaak tijdelijke) opvanglocaties vol zitten terwijl de instroom blijft stijgen, een grote druk legt op het COA en zijn partners. 

Stagnerende uitstroom ondanks inzet DT&V

Om een verdere stijging op de opvanglocaties te voorkomen is het belangrijk dat de uitstroom wordt bevorderd. De DT&V heeft tijdens de technische briefing aangegeven dat op dit moment de uitstroom stagneert doordat bijna alle landen negatieve coronatesten of vaccinatiebewijzen eisen. Vreemdelingen kunnen op basis van de huidige wet- en regelgeving niet gedwongen worden hieraan hun medewerking te verlenen en hiervan gebruik maken om hun vertrek te frustreren. 

Tot nu toe moest de DT&V 1.110 vluchten annuleren in verband met het weigeren van een coronatest door de vreemdeling. Bij 410 vreemdelingen is de uiterste datum verlopen waarop zij konden worden overgedragen aan een ander Europees land op basis van de Dublinverordening. Dit raakt de hele migratieketen: vreemdelingen verblijven langer in de COA-opvang en de IND moet bij verlopende Dublinclaims zelf de asielaanvraag in in behandeling nemen (i.p.v. dat het andere Europese land dat doet), waarbij na een afwijzing  de DT&V het terugkeerproces weer hervat.  

DT&V gaf aan dat maximale inspanning wordt geleverd om gedwongen vertrek binnen de wettelijke mogelijkheden doorgang te laten vinden, bijvoorbeeld door afspraken op maat te maken met landen. In de praktijk blijkt dit echter lastig.

Zie ook de eerdere berichten over de invloed van de coronacrisis:

Meer weten?