Reisdocumenten

Terugkeren naar Ethiopië kan met de volgende reisdocumenten.

Papoort

Het is mogelijk om naar Ethiopië terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken:

 • Aanvraag laissez-passer (Engels)
 • 1 recente digitale kleuren pasfoto
 • 1 set digitaal afgenomen vingerafdrukken
 • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

 • Ethiopische namen bestaan uit drie delen: de naam van de vreemdeling, de naam van zijn/haar vader en de naam van zijn/haar grootvader.
 • Adresgegevens bestaan uit een plaatsnaam, een regio en een huisnummer.
 • Let op: op het laissez-passer aanvraagformulier mag niet 'Eritrea' zijn ingevuld door de vreemdeling of regievoerder. Er moet 'Ethiopië' staan, omdat de aanvraag anders niet in behandeling wordt genomen.

Belangrijk

 • Als een vreemdeling wil terugkeren naar Ethiopië en geen (kopie) identiteitsdocument heeft, dan kan hij in Ethiopië zijn originele geboorteakte opvragen. Om een geboorteakte op te vragen moet hij iemand in Ethiopië machtigen, die namens hem de geboorteakte opvraagt bij de lokale autoriteiten. De machtiging moet bij de politieke vertegenwoordiging van Ethiopië in Brussel worden ingevuld en ondertekend. De diplomatieke vertegenwoordiging stuurt de machtiging door naar de autoriteiten in Ethiopië. In Ethiopië kan de gemachtigde de machtiging ophalen. Daarmee kan hij bij de lokale autoriteiten de geboorteakte krijgen.
 • Voor vreemdelingen die willen terugkeren naar Ethiopië is het mogelijk om reisdocumenten te verkrijgen bij de diplomatieke vertegenwoordiging.
 • Voor afgifte van een laissez-passer moet de diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel altijd goedkeuring krijgen van de autoriteiten in Ethiopië.
 • De diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel is niet geautoriseerd om zelfstandig laissez-passers te verstrekken.

Verstrekken strafrechtelijke informatie

Nee. Uit het ambtsbericht ne bis in idem van 24 augustus 2015 blijkt dat een Ethiopiër die in het buitenland is veroordeeld, in Ethiopië voor hetzelfde misdrijf opnieuw mag worden vervolgd en berecht.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

 • Vreemdelingen die in het bezit zijn van een (kopie) document of die een bemiddelingsverzoek hebben ingediend bij DT&V worden in persoon gepresenteerd aan de diplomatieke vertegenwoordiging. Alle overige vreemdelingen worden alleen schriftelijk gepresenteerd. Dit betekent dat hun laissez-passer aanvraag door een medewerker van DT&V wordt overgelegd aan en besproken met de diplomatieke vertegenwoordiging.
 • De presentatie in persoon vindt plaats bij de diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel. De regievoerder vult hiervoor een ‘verzoek voor vervoer over Belgisch grondgebied’ in en stuurt dit naar de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Het laissez-passer is zes maanden geldig. Voor de mogelijkheid tot verlengen, neemt de regievoerder contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

 • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
 • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
 • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.