Reisdocumenten

Terugkeren naar Maleisië kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort en identificatiecertificaat

Het is mogelijk om naar Maleisië terug te keren met een geldig paspoort of een geldig identificatiecertificaat.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Engels). Als het formulier niet in het Engels is ingevuld een Nederlandse vertaling toevoegen.
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van  documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

Wanneer in het laissez-passer de vermelding ‘B’ achter de naamsgegevens vermeld staat, is het voor de vreemdeling bij aankomst in Maleisië gedurende een bepaalde periode niet mogelijk om een paspoort te krijgen. Deze periode is per geval afhankelijk en kan bijvoorbeeld voor vijf jaar gelden.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon. De presentatie in persoon vindt plaats bij de diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel. De regievoerder vult hiervoor een ‘verzoek voor vervoer over Belgisch grondgebied’ in en stuurt dit naar de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Het laissez-passer is een maand geldig. Bij een laissez-passer verlenging heeft de diplomatieke vertegenwoordiging de volgende stukken nodig.

  • Een nieuw door de vreemdeling ingevuld en ondertekende 'aanvraag laissez-passer (Engels)'. Als het formulier niet in het Engels is ingevuld een Nederlandse vertaling toevoegen.
  • Het verlopen laissez-passer.
  • 2 pasfoto’s.
  • Een brief waarin staat dat de vreemdeling niet is vertrokken.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.