Gemeenten

Gemeenten, en ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), zijn belangrijk voor de consequente uitvoering van het terugkeerbeleid. De samenwerking met gemeenten draagt eraan bij dat illegale vreemdelingen vertrekken uit Nederland en niet op straat terechtkomen. Ook delen de DT&V en gemeenten informatie die van belang is voor de uitvoering van het terugkeerbeleid.

De gemeente is een samenwerkingspartner bij vreemdelingen die inwoner van de gemeente zijn en waarbij de gemeente geen voorzieningen verstrekt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zaken waarbij de vreemdeling COA-gelden en/of -onderdak ontvangt. Indien de gemeente voorzieningen verstrekt aan de vreemdeling, is de gemeenten een ketenpartner. In dat geval kan er een Lokaal Samenwerkings Overleg (LSO) ontstaan met in elk geval de DT&V, IND en AVIM.