Oplossen en signaleren van knelpunten in het vertrekproces

Tijdens de asielprocedure en daarna kunnen zich allerlei knelpunten en bijzondere situaties voordoen, die ook het vertrekproces beïnvloeden. Hier staat beleid beschreven dat hiervoor is ontwikkeld.