Administratieve plaatsing

Asielzoekers op azc’s of (pre)pols die bij familie of in een zorginstelling willen verblijven kunnen gebruik maken van de regeling Administratieve Plaatsing. Zij worden administratief gekoppeld aan de dichtstbijzijnde opvanglocatie van het COA en vervullen daar hun meldplicht en/of inhuisregistratie. Door de administratieve plaatsing blijven de asielzoekers verzekerd tegen ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid.

De regeling is er in principe alleen voor verblijf bij eerstegraads familie of bij een zorginstelling op basis van een sociaal-medisch advies.

Uitgangspunten:

  • De asielzoeker is zelf verantwoordelijk voor zijn bereikbaar- en beschikbaarheid voor afspraken in het kader van zijn asielprocedure.
  • Verblijf buiten het COA mag geen nadelig effect hebben op de planning en uitvoering van de activiteiten in de aanmeldfase, de rust- en voorbereidingstijd en de algemene asielprocedure. Ook mag het terugkeer niet belemmeren.
  • Het COA zal daarom niet (actief) een verblijf buiten de opvang faciliteren als de asielzoeker nog onvoldoende in beeld is bij het COA en/of ketenpartners, hij op korte termijn de rvt- of AA-fase gaat doorlopen of wanneer hij een negatieve dan wel Dublinbeschikking heeft ontvangen.
  • Het verblijf buiten het COA is afgestemd met de ketenpartners.
  • Als een asielzoeker die met toestemming van het COA extern verblijft aangeeft dat hij een opvangplek nodig heeft, kan dit alleen als er daadwerkelijk plaats is bij het COA. Dit kan op een locatie zijn die vlakbij het logeeradres ligt, maar ook ergens anders.

Zodra een bewoner een verblijfsvergunning krijgt, kan hij geen aanspraak meer maken op administratieve plaatsing.