Reisdocumenten

Terugkeren naar de Palestijnse Gebieden kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar de Palestijnse Gebieden terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

 • Aanvraag laissez-passer (Engels). Het is belangrijk dat op de laissez-passer aanvraag zoveel mogelijk informatie wordt vermeld die van belang is voor de afgifte van een paspoort, zoals het persoonlijk identiteitsnummer, namen en adresgegevens van familieleden.
 • 1 recente digitale kleuren pasfoto
 • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief een Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

De vreemdeling moet alle informatie verschaffen over zijn personalia, familieleden, het verblijf in de Palestijnse Gebieden of vluchtelingenkampen elders in het Arabisch verschaffen. Telefoonnummers, adressen en e-mailadressen kunnen ook van grote waarde zijn voor nader onderzoek.

Belangrijk

 • De Palestijnse Missie in Nederland kan middels een presentatie slechts de identiteit en nationaliteit vaststellen. Laissez-passers worden niet afgegeven. 
 • Ten behoeve van vrijwillig vertrek kan de Palestijnse Missie in Nederland een aanvraag voor een paspoort indienen bij de autoriteiten in Ramallah. Hiervoor moet moet de vreemdeling zelfstandig en vrijwillig een machtiging invullen bij de Palestijnse Missie in Nederland, welke wordt doorgeleid naar de bevoegde autoriteiten in de Palestijnse Gebieden. Hiermee machtigt de vreemdeling een familielid of bekende in de Palestijnse Gebieden om het paspoort aan te vragen. Het is van belang dat er een kopie van een identiteitsdocument van de gemachtigde door de vreemdeling aan de Palestijnse Missie in Nederland wordt afgegeven. Dit dient ter verificatie door de autoriteiten en voorbereiding op de afgifte van het paspoort.

Palestijnen uit de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever

 • Cruciaal voor afgifte van een reisdocument voor Palestijnen uit de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever is het identiteitsnummer. Dit betreft een persoonlijk identiteitsnummer dat door de Israëlische autoriteiten is afgegeven. Iedere Palestijn die in de Gazastrook of de Westelijke Jordaanoever gewoond heeft, beschikt over een dergelijk identiteitsnummer.
 • Na afgifte van het paspoort moeten Palestijnen afkomstig uit de Gazastrook zich in persoon melden bij de ambassade van Egypte ten behoeve van een transitvisum naar Gaza. De vreemdeling maakt hiervoor zelfstandig een afspraak bij de ambassade van Egypte. Hier hoeft de directie Internationale Aangelegenheden niet bij aanwezig te zijn, aangezien het hier met name vrijwillig vertrek betreft.
 • In sommige gevallen wil de Palestijnse Missie bij de Egyptische ambassade bemiddelen voor de aanvraag van een transitvisum. De aanvraag voor een dergelijk visum wordt door de Egyptische autoriteiten in behandeling genomen. Alleen Palestijnen met een transitvisum kunnen terugkeren naar Gaza via de grensovergang met Egypte.

Palestijnen buiten de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever 

 • Palestijnen die niet geboren of woonachtig geweest zijn in de Palestijnse gebieden kunnen in aanmerking komen voor een Palestijns paspoort voor extern gebruik. Met dit paspoort kan niet worden afgereisd naar de Palestijnse Gebieden.
 • Minderjarige kinderen die buiten de Palestijnse Gebieden zijn geboren (en dus niet over een identiteitsnummer beschikken) kunnen tot 14 jaar onder begeleiding van de ouders meereizen naar de Palestijnse Gebieden op basis van een ‘blanco’ paspoort. Dit betreft een paspoort dat door de Palestijnse missie in Den Haag wordt afgegeven en alleen geldig is voor terugreis naar Palestijns gebied. Bij aankomst dienen de ouders een nieuwe aanvraag in te dienen bij de autoriteiten. Het afgegeven paspoort zal na aankomst ongeldig worden verklaard.
 • Als sprake is van verlies of diefstal van het paspoort, kan de Palestijnse Missie in Nederland vragen om een proces-verbaal.

Palestijnen uit Libanon

 • Palestijnen, geboren of lange tijd woonachtig geweest in (en afkomstig uit) Libanon, bijvoorbeeld uit de kampen van de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), moeten gepresenteerd worden aan de Libanese diplomatieke vertegenwoordiging. Zie laissez passer procedure Libanon.

Palestijnen uit Israël, exclusief de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever 

Palestijnen uit Jordanië, Syrië, Egypte, Libië, Tunesië en overige landen:

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon. Een presentatie in persoon aan de Palestijnse Missie in Nederland kan helderheid verschaffen over de vraag of een vreemdeling een Palestijn is en uit welk gebied in het Midden-Oosten de vreemdeling afkomstig is. Palestijnen afkomstig uit de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever kunnen worden gepresenteerd bij de Palestijnse Missie in Nederland voor terugkeer naar die gebieden. Indien er een origineel en geldig paspoort aanwezig is, dan hoeft een persoon niet gepresenteerd te worden bij de Palestijnse Missie in Nederland.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Verlengen is niet mogelijk. De regievoerder kan voor meer informatie contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij de directie Internationale Aangelegenheden.

Voorwaarden

 • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de autoriteiten van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
 • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
 • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.