Inhoudsopgave (inclusief overzicht documenten)

Over de Leidraad Terugkeer en Vertrek

Terugkeer als ketenbrede opgave

Keten- en samenwerkingspartners:

Overlegvormen

Opvanglocaties

Informatieuitwisseling, documenten, bagage, vervoer

De asielprocedure: van asielaanvraag tot vertrek

Toezicht en maatregelen

Knelpunten en oplossingen